Choroba alkoholowa

Choroba alkoholowa może objawiać się na różne sposoby. Potrzeba odurzenia, coraz częstsze tzw. picie okazjonalne, chwalenie się „mocną głową” czy zwiększona tolerancja na wypijane ilości alkoholu – są to sygnały, których nie warto bagatelizować, ponieważ zlekeceważenie ich może doprowadzić do niezwykle poważnej choroby, jaką jest alkoholizm. Jej skutki są tragiczne nie tylko dla samego chorego (alkoholizm powoduje szereg innych schorzeń, m.in. niewydolność nerek czy wątroby), lecz także dla jego rodziny – uzależnienie bowiem często staje się pretekstem do stosowania przemocy domowej.


AGNUS Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia
Biskupińska 9h
60-416  Poznań
tel. 533 221 555