AGNUS-wsparcie podczas leczenia alkoholizmu

Leczenie alkoholizmu to proces żmudny, długi i nierzadko usłany klęskami. Samodzielne wychodzenie z choroby wymaga ogromnej determinacji, której alkoholikom czasem brakuje. Fachową pomoc terapeutyczną i wsparcie w trudnych chwilach oferuje im prywatny ośrodek leczenia uzależnień AGNUS. Leczenie w ośrodku również jest długie, trwa zwykle od 18 do 24 miesięcy i wymaga silnej woli. Wzajemne zrozumienie, jakie otrzymują pacjenci podczas sesji grupowych, pomoc terapeutów i realizacja punktów Programu Dwunastu Kroków Anonimowych Alkoholików pozwalają im przewartościować życie i wytrwać w trzeźwości.


AGNUS Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia
Biskupińska 9h
60-416  Poznań
tel. 533 221 555